News

Nebevi Nesil Erkek Eğitim Merkezi Eğitim Müfredatı / Faaliyet Bülteni 2015 yayınlandı.

 

İnsanlık, cehaletin, ahlaki erozyonun, zulmün, fuhşun, uyuşturucunun, popüler kültürün her geçen gün daha etkin ve belirgin bir hale geldiği uçuruma doğru hızla sürüklenmektedir. Genelde insanlık özelde ise Müslümanlar hakiki anlamda dinlerine vakıf olmamakla beraber yer yer bidatler ve hurafeleri din gibi algılanmakta, konu ile alakalı ayet ve hadislerden ise bihaber yaşamaktadır. Bu hastalıkların sebebi ise körü körüne nefse tabi olmak ve cehalettir. İnsanlığın bu halden kurtarılması gerekmektedir. Yeryüzünün ve içindekilerinin tekrar fıtratlarına döndürülerek ıslah edilmeleri, müminler için kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir. Müminlerin bundan kaçınması veya ihmalkâr davranması söz konusu değildir. Bu ise ancak ilmin ve âlimlerin ışığında gerçekleştirilebilecek bir ameldir. Yüce Rabbimizin kitabına “İkra/Oku” emri ilahisi ile başlayıp ilk emir olarak okumayı öne çıkarması da bunu gösteren delillerden bir tanesidir. Çünkü okumayanın bilmesi, bilmeyenin ise yapması mümkün değildir. 

Nebevi Nesil eğitim merkezimiz başta İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat öğrencileri olmak üzere eğitim gören kardeşlerimize yönelik hizmet vermektedir. Amacımız özellikle ortaöğretimi bitirmiş ve açık öğretim lisesine giden gençlerimizle beraber ilahiyat fakültelerinde okuyan kardeşlerimizin ev ortamındaki gibi rahat edebilecekleri ortam oluşturmak ve derslerine takviye amaçlı uzman hocalar gözetiminde ek dersler tertip etmektir. 

Nebevi Nesil eğitim merkezimizin amacı isminden de anlaşılacağı üzere Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i kendisine rehber edinen, Onun ahlakıyla ahlaklanan, dünyaya, insana ve içinde yaşamış olduğu çağa İslami değerler çerçevesinde bakan fertlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. 

Amacımız bir yandan tefsir, fıkıh, hadis, usul gibi İslamî ilimleri öz kavramlarıyla kendi kaynağından okuyabilecek bir neslin temelini atmak, diğer yandan ise pozitif ilimlere vakıf, içinde yaşadığı toplumu tanıyan ve sorunlarına çözüm üretebilecek bir nesli inşa etmektir. Toplamda dört seneden oluşan eğitim programımızda İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat öğrencilerinin programları paralelinde eğitimler verilmektedir.

 

Nebevi Nesil Erkek Eğitim Merkezi 2015 Bülteni'ni 3 boyutlu incelemek için tıklayınız.

FİLİZ DER BÜLTEN

TAVSİYE KİTAP

NEBEVİ HAYAT

Namaz Vakitleri